X

Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer kan genezen én hun naasten. Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar is veel breder. Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemand zijn leven. Palliatieve zorg is breder en betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om zijn familie en naasten.


Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor u en uw familie te realiseren. De behandeling is gericht op het remmen van uw ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Dit betekent echter niet dat u weer geneest. Voorbeelden hiervan zijn radiotherapie of chemotherapie voor pijnbestrijding.

 

Een palliatieve behandeling kan voor verwarring zorgen wanneer u weer opknapt, of zelfs van uw klachten af bent. Zeker wanneer uw arts zegt dat 'de behandeling aanslaat', kan het zijn dat u denkt dat u weer beter wordt. Uw arts bedoelt dan dat u lichaam goed op de behandeling reageert, maar niet dat u weer beter wordt.


Laat u daarom altijd goed uitleggen waarom een behandeling is. Bedenk ook of u dit nog wilt. Soms kiezen mensen ervoor om zich niet meer te laten behandelen. Bijvoorbeeld omdat ze willen genieten van de tijd die nog rest en niet meer ziek willen worden van de behandeling. Bespreek daarom met uw arts wat u belangrijk vindt en wat u wilt.
 

Definitie palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

  • de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;
  • generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorg verleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften;
  • de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;
  • de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg in NL